msgbartop
شايد همين امروز انتظاري است كه مويم سفيد كرده است
msgbarbottom

ديوار

گچ بردار و بنويس
خطي كه بمانديادداشت‌هاي خوانندگان

 1. .

  در حالی که او خود خود زندگی است.

 2. .

  اگر منظور یار است که یکی از قشنگترین دلبری‌هایی است که دیده‌ام.

 3. .

  تو خودت استاد این روش‌ها هستی با آن خط ریش‌ت


 1. يادداشت

  سپر آنتی بات *