msgbartop
شايد همين امروز انتظاري است كه مويم سفيد كرده است
msgbarbottom

٤مرداد- نه- هيچ

نه صدا
نه دست‌هاي پر ستاره
با كف‌هايي پر خش خش برگ‌هاي پاييز
و نه لب‌هايي پر از بوي عطر كلمه
و نه قلمي پر از خط‌هاي نوشته، آبستن “دوستت دارم پرنده‌ام”
ياد هيچ‌كدام آرامم نمي‌كند
نه انتظار به پايان مي‌رسد
و نه حتي پايان اين روز و اين ساعت و اين ثانيه

تا رسيدن پاييز اين لحظه، زرد مي‌شوم
و جوجه‌هايم بي شمارش در آخر اين فصل
از انتظار همين يك خيابان دراز مانده
كو خبري كه زانوانم خم نكند
و قامتم راست بماند
همچون سپيداري، ريشه‌هايش به سمت آب
قامتش رو به آفتاب

كو خبري كه مويم سپيد نكند
و نه چاه چشمم در آسمان بدون ابر، پر آب
لطفا كسي شانه‌هايش را عصاي سرم كند
و با مشتي دانه سرگرمم كند
با چند قطره آب
با يك كلمهيادداشت‌هاي خوانندگان

 1. .

  دلم گرفت..قد ی تیکه ابر

 2. .

  شانه ای است استخوانی

  تکیه کن

  بگذار اشکها فرو ریزند

  سرگرمی کار من نیست

  تو که مرغی قفسی نیستی

  که دل خوش شوی

  به مشتی دانه و آبی آماده

  پس دل قوی دار

  بگذار یادها بیایند و بروند

  تا در تو قرار گیرند

  آرام شوی.

 3. .

  پرنده ام !

  مشکل از کاربرد همین صفت ملکی شروع می شود،پرنده ام !

 4. .

  بعد از مدت ها یک شعر از تو شنیدن
  توی این گرما میچسبد..
  ..آن کلمه و چند قطره آب..
  کاش آدم همیشه نیازمند همین چیزها بماند..
  ___________
  خبری در راه است
  سرخوش آن دل که از آن آگاه استP:


 1. يادداشت

  سپر آنتی بات *