msgbartop
شايد همين امروز انتظاري است كه مويم سفيد كرده است
msgbarbottom

١٧خرداد- اضطراب

در چهل و یکمین سال زندگی‌ام، برای اولین‌بار، اضطراب رو تجربه کردم. یک اتفاق عجیب و باورنکردنی برای خود من بود. هنوز برام قابل درک نیست که چرا به یکباره این اضطراب سراغم آمد. تشویش و نگرانی که روز به روز بیشتر می‌شد و به یک‌باره فروکش کرد. اثرات فیزیکی‌اش محو شد و سه تا انگشت دست راستم دوباره توانش رو بازیافت.
دستگاه جدید آماده شده بود و باید تست تحویل می‌شد. همین که تست دستگاه با موفقیت انجام شد، تشویش پر کشید.

Tags: , , ,


  1. يادداشت

    سپر آنتی بات *