msgbartop
شايد همين امروز انتظاري است كه مويم سفيد كرده است
msgbarbottom

٢٤اسفند- ورزش

پاداش ورزش کردن پسرکم، بیست دقیقه بازی کردن در لپ تاپ است. این روش درست است یا نه نمی‌دانم. ولی پسرک حدودا شش ساله‌ی من با عشق از من می‌خواهد بهش تمرین ورزشی بدهم تا بتواند مشتاقانه پای لپ‌تاپ بنشیند و بازی کند.
پا به پای پسرک نازنینم، دخترکم نیز تلاش میکند برای ورزش کردن. دراز و نشست می‌رود. صورتش قرمز می‌شود و زور می‌زند تا دومی را برود و من کمکش می‌کنم. همانطور که پایش را نگه‌داشته‌ام، دستانش که کنار گوشش است را می‌گیرم و بالا می‌آورمش. هر بار که بالا می‌آید خودش می‌شمارد. چهار، پنج، بعد که خسته می‌شود از تلاش، و با کمک من بالا می‌آید می‌‍پرسد، چند تا رفتم؟ می‌گویم پنج تا و می‌شمارد شش.

کسی می‌تونه راهنمایی کنه و بگه این روش درست هست یا نه؟

Tags: , , , ,


  1. يادداشت

    سپر آنتی بات *