msgbartop
شايد همين امروز انتظاري است كه مويم سفيد كرده است
msgbarbottom

٩آذر- موزه‌ی خاطرات

در طراوت قطرات باران

من در دنیای بزرگ تو خانه‌ی کوچکی داشتم آسمانش همیشه ابری.
مامورین شهرداری آمدند و گفتند نباید کنار رودخانه، ساخت و سازی انجام می‌شد.
قصر آرزوهای من را خراب کردند.

از خاطرات وبلاگ‌نویس پیر


  1. يادداشت

    سپر آنتی بات *