msgbartop
شايد همين امروز انتظاري است كه مويم سفيد كرده است
msgbarbottom

٥مرداد- ای خاک عالم

دیروز باتوم می زدند و گاز اشک آور. امروز شربت تعارف می کردند و شیرینی.
همان ها که چماق می خوردند شربت و شیرینی شان را هم می خوردند.يادداشت‌هاي خوانندگان

 1. .

  نوش جانشان .
  اصل لذت خوردنش بود که هر دو داشت.
  مهم نیست برای چه باتوم می زدند و چماق می خوردند و یا شربت تعارف می کردند و شیرینی می خوردند. مهم احساس رضایت بود.

 2. .

  وقتي ادم بشيم خدا هم مُرده.

 3. .

  سلام،

  از ماست که بر ماست.

  ساده نویسی ات بر این صفحه اسمانی، مرا بارها بدین جا می کشاند بی انکه بر جا ماند رد پایی م از این گذرها.

  شاد مانید

 4. .

  ملت ِ” هر چیز به جای خویش نیکوست ” !
  با عنوان موافقم عجیب .


 1. يادداشت

  سپر آنتی بات *