msgbartop
شايد همين امروز انتظاري است كه مويم سفيد كرده است
msgbarbottom

١١شهريور- ابوجهل

طبقه‌اي از مردم
به جاي آن‌كه فكر كنند، استخاره مي‌گيرند.
آن‌هم معلوم نيست مي‌دهند كدام ننه‌قمري برايشان بگيرد.يادداشت‌هاي خوانندگان

  1. .

    این در مواقع کمبود عقل روی می دهد.


  1. يادداشت

    سپر آنتی بات *